Mijas Pueblo set oppefra

Covid-19 i Mijas, Málaga, Andalusien og Spanien: Ugerapporter

Spanien har været og er hårdt ramt af corona-pandemien, mange har fået COVID-19. Men Spanien er et stort land med store forskelle, også hvad angår coronaen. Hvordan er situationen i Mijas? Det er svært at få konkrete oplysninger om, men det forsøger vi her.

Denne side opdateres hver fredag, når ugens sidste tal fra Spanien foreligger.

 

Ugerapporter om udviklingen i coronakrisen i Spanien

Uge 13: Alle coronatal i Spanien er faldende, bl.a. fordi der - ligesom i Danmark - testes meget mindre i Spanien. Covid-19 betragtes ikke længere som en farlig sygdom. Om end der stadig er krav om mundbind indendøre offentlige steder, og SpTH'en stadig skal udfyldes ved indrejse til Spanien. Men disse krav bortfalder muligvis også snart.

Dette er sidste ugerapport om coronasituationen i Spanien, da den regelmæssige publicering af coronatal på denne hjemmeside ophører.

Uge 12: Masser af regn, herunder calima, den røde mudderregn, de genfyldte regnvandsdepoter og dermed den udskudte tørketrussel samt transportstrejken som følge af stigende benzinpriser, der truer fødevareforsyningen, har fuldstændig fortrængt coronaen fra mediernes overskrifter i Spanien. Selvom smittetallene er svagt stigende. Meget mere er der ikke at sige i denne uge.

Uge 11: Stagnerende coronatal i Spanien, over tidligere bundniveauer, men langt under det, vi efterhånden er blevet vant til i Danmark, selvom tallene her stadig er stærkt faldende.

Stadig uændrede restriktioner, men som oplyst sidste uge er det spanske sundshedsministerium fra denne uge overgået til kun at offentliggøre coronatal to gange om ugen. Corona er ved at forsvinde fra offentlighedens interesse.

Uge 10: Svagt stigende smittetal, men stagnerende indlæggelsestal og faldende dødstal. Så også Spanien er på vej mod at betragte covid-19 som en influenza. Det giver sig udtryk i, at den sidste betydende coronarestriktion, mundbindskravet indendøre offentlige steder, forventes at blive ophævet inden påske.

Spanske myndigheder har samtidig annonceret, at den daglige offentliggørelse af diverse coronatal måske allerede i næste uge vil blive erstattet af kun to offentliggørelser hver uge. Så det ser ud til, at min nedsættelse af kadancen for publicering af nye coronatal også vil blive fulgt i Spanien.

Uge 9: Smittetallene er fortsat for nedadgående i Spanien og ligger meget lavt sammenlignet med Danmark. Andalusien kæmper med Castilla La Mancha om duksepladsen i det regionale spanske coronahierarki. En enkelt af ugens dage (onsdag) har Andalusien ligget lavest, ellers Castilla La Mancha. Solkystens smittetal er højere end gennemsnittet for Andalusien, så Solkysten trækker med andre ord Andalusiens smittetal op. I denne tid.

Det bør nævnes, at det officielle antal coronarelaterede dødsfald i denne uge passerede 100.000 i Spanien. Relativt set er det 2,6 gange så højt som Danmarks dødstal. Eller sagt på anden måde ville Danmarks coronarelatede dødstal have været på knap 12.500 og ikke det reelle 4.772, hvis det havde været lige så højt som i Spanien. Det reelle tal i Spanien er højere, da der især i pandemiens start var mangelfulde registreringer. Men også i Spanien er der tale om døde med covid-19, ikke nødvendigvis døde af covid-19.

84 pct. af de coronadøde i Spanien var over 70 år. Der var flest døde i Spaniens første coronabølge fra marts til maj 2020 (26.737) og næstflest i den tredje bølge fra december 2020 til februar 2021 (22.854). Under den nuværende sjette bølge fra december 2021 ligger dødstallet indtil videre på knap 11.000.

Uge 8: Coronasituationen i Spanien er uændret i forhold til forrige uge, bortset fra at Andalusien har mistet sin dukseplads som regionen med lavest smittetal. Det er dog ikke sket som følge af højere smittetal i Andalusien, men fordi de er faldet mere i andre regioner. Af betydende restriktioner er kun kravet om mundbind indendøre offentlige steder tilbage, og også det er efter forlydender på vej væk.

Derfor vil jeg fra og med næste uge kun opdateret tal og figurer om coronasituationen i Spanien ugentligt, hver fredag. En anden verdensbegivenhed er blevet mere presserende end coronaen.

Uge 7: Dødstallene er fortsat forholdsvis høje, men ellers går det den rigtige vej. Både smitte- og indlæggelsestal er for nedadgående. Smittetallene går lidt op og ned, især i Mijas som det mindste område, men ligger meget langt under niveauet i Danmark, og Andalusien ligger stadig lavest i Spanien.

Restriktionerne bliver gradvist lempet, og foråret er på vej. Du kan trygt og roligt tage til Mijas og omegn.

Uge 6: Fortsat faldende smittetal i Spanien indtil i går, torsdag, hvor de begyndte at stige i Andalusien, i alle behandlede områder, om end fra et relativ lavt niveau. Andalusien er dog stadig regionen med det laveste smittetal i Spanien, selvom smittetallene falder i alle de andre regioner.

Dødstallene er fortsat stigende, bortset fra Mijas kommune (af de her behandlede områder).

I går, torsdag, blev det nationale krav om at bære mundbind udendøre ophævet. Så også Spanien er så småt ved at nærme sig normale, før-coronatider, om end der stadig er flere restriktioner i kraft sammenlignet med Danmark.

Uge 5: Stadig faldende smittetal generelt i Spanien og stadig med de laveste i Andalusien.

Indlæggelsestallene er nu også begyndt at falde, i hvert fald i Málaga-provinsen. Antallet af dødsfald ligger dog fortsat på et højere niveau, bortset fra Mijas kommune, men langt under niveauerne fra anden og tredje smittebølge, hhv. efteråret 2020 og de første måneder af 2021.

Uge 4: Det overordnede billede er uændret: Faldende smittetal i Spanien, stadig med Andalusien som regionen med det laveste smittetal i Spanien, dog nu mere og mere udfordret af de Kanariske Øer og Madrid.

Modsat smittetallene minder hospitalsindlæggelser og dødsfald om situationen i Danmark: Forholdsvis høje indlæggelsestal, i Málaga-provinsen nu oppe på topniveauet under 5. bølge primo august 2021, men langt fra toppen under 3. bølge for ca. et år siden. Men antallet af covid-patienter i intensivbehandling er kun på det halve niveau sammenlignet med 5. bølge og endnu lavere sammenlignet med 3. bølge. Antallet af dødsfald er stigende, men ikke på niveau med situationen under 2., 3. og 5. bølge (4. bølge var kun et skvulp, og 1. bølge var mest af alt en forløber for og tæt sammenhængende med 2. bølge).

Antallet af test er faldende i såvel Spanien som Danmark, og positivprocenterne er modsat højere og højere. Så heller ikke her den store forskel, om end Spanien aldrig har testet så meget som Danmark og heller ikke gør det nu.

Uge 3: Mens smittetallene fortsætter deres himmelflugt i Danmark, ser tallene ud til at vende snuden nedad i Spanien. Smittetallene går lidt op og ned i de forskellige områder i Spanien, men tendensen er svagt nedadgående. Andalusien ligger fortsat markant langt under de øvrige regioner i Spanien.

Antallet af coronarelaterede hospitalsindlæggelser og dødsfald er stadig stigende i Spanien, men fortsat uden det giver anledning til avisskriverier o.l. Restriktionerne fortsætter mindst 3 uger endnu, siger lederen af regionsregeringen i Andalusien, dvs. især krav om mundbind og visning af coronapas, men de skærpes ikke yderligere.

Uge 2: Sidste uge fald i smittetallene er ikke fortsat i denne uge, især ikke i Spanien som helhed, hvor de er steget hele ugen. Eller uden for Andalusien, fristes man til at sige. For i Andalusien er faldet fortsat lige indtil i dag, fredag, hvor der er små stigninger.

I ugens løb er smittetallene i Andalusien helt stukket af fra resten af Spaniens, i positiv forstand for Andalusien. Incidenstallet for de Baleariske Øer, der på en 16.-plads ligger lige over Andalusien, er mere end dobbelt så højt som Andalusiens. For regionerne med mest smitte er incidenstallene næsten 5 gange så høje som i Andalusien.

Både antallet af coronarelaterede hospitalsindlæggelser og dødsfald er dog stigende, også i Andalusien. Men ikke til et niveau, så det skaber megen bekymring.

Uge 1 2022: Der er overraskende fald i smittetallene i Spanien. I Andalusien har der været fald i flere dage, og her fredag er Spanien som helhed fulgt med.

Jeg tror dog, at man skal vente med at juble alt for meget, til vi har set næste uges tal. Dels kan der være tale om manglende test og registreringer i jule- og nytårsdagene. Dels kan der komme en negativ effekt i form af (igen) stigende smittetal som følge af de mange sociale sammenkomster i feriedagene.

Indtil videre kan man måske godt alligevel tillade sig at glæde sig lidt?


Uge 52 2021: Situationen er uændret i forhold til de forrige uger: Stejlt stigende smittekurver, knapt så stejlt stigende indlæggelsestal og endnu mindre stejlt stigende dødstal. Dvs. meget lig i Danmark, bortset fra at tallene i Spanien er lavere end i Danmark. Endnu, i hvert fald. Noget tyder på, at Spaniens igangværende 6. bølge blot er lidt forsinket i forhold til den nuværende bølge i Danmark. Meget afhænger af, hvordan de to lande kommer gennem jul og nytår, der i Spanien rækker hen til og med 6. januar, helligtrekongersdag eller på spansk Día de los Reyes Magos.

Uge 51: Smittetallene er nu blodrøde overalt i Spanien, og alle smittekurver er stejlt stigende. For alle områder, undtagen Mijas, er smittetallene de højeste, de nogensinde har været, højere end toppunkterne i både bølge 3 og bølge 5. Her ligner Spanien nu Danmark, bortser fra at de danske smittetal er dobbelt så høje som i Spanien.

Andalusien holder sin næstsidste plads i det regionale spanske coronasmittehierarki, men stadig kun fordi stigningerne i smittetallene er højere i 15 andre regioner i Spanien.

Antallet af coronarelaterede hospitalsindlæggelser er begyndt at nå de mørkere farver og er nu i Málaga højere end under bølge 4. Der er dog fortsat højt op til niveauerne under de øvrige 4 bølger i Spanien.

De coronarelaterede dødsfald er også stigende, om end stadig på et forholdsvis lavt niveau.

Uge 50: Så er smittetallene i Spanien også ved for alvor at stikke af. Det kan, set med danske briller, fortone sig lidt i lyset af de nærmest ekstremt høje danske smittetal. Men landssmittetallet for Spanien er nu under den igangværende 6. bølge tæt på toppunktet for den forudgående bølge 5's toppunkt i slutningen af juli 2021.

Andalusien halter stadig lidt bagefter, men også her er smittetallene stejlt stigende.

Ligesom i Danmark er lyspunktet, at folk generelt set ikke længere bliver så syge af covid-19, da rigtig mange er vaccineret i Spanien. Antallet af coronarelaterede hospitalsindlæggelser og dødsfald er således ikke steget nært så meget under den igangværende bølge 6, både sammenlignet med bølge 5 og især bølge 3, jf. figur 4 og 5 under Tal og figurer. Ikke endnu, i hvert fald - hospitalsindlæggelser og dødsfald er jo nogle uger forsinkede i forhold til smittetallene.

Restriktionerne i Andalusien er nu blevet strammet, men kun en lille smule.

Uge 49: Det kan være lidt svært at konkludere entydigt på denne uge med hele to helligdage uden tal og nogle lidt mærkværdige spring i dagstallene de andre dage. Det sidste nok relateret til det første i kraft af sandsynlige fejl i periodiseringen af smittetallene. Tendensen er dog klar: Spanien er gået ind i en ny bølge af coronapandemien, den 6., som de ofte kalder den i Spanien.

Det er klart nogle nordlige regioner i Spanien, hvor coronaen hærger mest lige i øjeblikket. Det afspejler sig bl.a. i, at den gule kurve for hele Spanien stikker af fra de andalusiske kurver, jf. figur 1 og 2 under Tal og figurer. Andalusien bibeholder således sin næstsidste plads i det regionale spanske coronasmittehierarki til trods for stigende smittetal også i Andalusien.

Det er måske også værd at bemærke, at Solkysten lige nu har flere smittetilfælde end resten af Málaga-provinsen, der samlet set også ligger over hele Andalusien.

Antallet af covid-19-relaterede hospitalsindlæggelser stiger, men endnu ikke i alarmerende omfang. Dødstallene holder sig på et forholdsvis lavt niveau, endnu i hvert fald.

Uge 48: Samme billede som de forrige uger. Fortsat stigning i smittetallene i hele Spanien, men mindst i Andalusien.

Midt i de stadige stigninger er det værd at bemærke, at smittetallene i Andalusien fortsat er meget lave sammenlignet med både andre områder i Spanien og ikke mindst Danmark. Derfor er restriktionerne i Andalusien heller ikke blevet skærpet siden midten af oktober 2021, hvor de fleste restriktioner bortfaldt.

Uge 47: Stigningen i smittetallene har bidt sig fast også i Spanien. Det gælder også Andalusien, om end i lidt mindre grad end andre steder i Spanien. Andalusien er dog i hele ugen gået et skridt op fra sidstepladsen til næstsidstepladsen i det regionale spanske coronasmittehierarki. Der er altså aktuelt én region (Extremadura) med et lavere smittetal end Andalusien og 15 andre regioner med højere smittetal.

Uge 46: Tydeligere nu, men eller samme tendens som forrige uge: Stigende smittetal i hele Spanien, men på et langt lavere niveau end i Danmark. Bortset fra torsdag er Andalusien fortsat regionen med det laveste smittetal i Spanien, og det skyldes stadig, at smittetallene stiger hurtigere andre steder i Spanien, især mod nordøst.

Det er værd at bemærke, at det danske landssmittetal i denne uge kom over max-niveauet fra sidste år, altså højere end i november-december 2020.

Uge 45: Den stigende tendens i smittetallene i Spanien ser ud til at have bidt sig fast. Men på et langt lavere niveau og med en meget lavere stigningstakt end i Danmark.

Andalusien har siden onsdag ligget på sidstepladsen i det regionale spanske coronasmittehierarki, altså som regionen med det laveste smittetal i Spanien. Også i Andalusien er smittetallene dog stigende, om end en lavere stigning end i resten af Spanien.

Uge 44: Fortsat stagnerende smittetal i Spanien, om end med en lille tendens i opadgående retning, især i de nordlige regioner, endnu (?) knap så tydeligt i Andalusien.

Andalusien er fredag røget helt ned på en 16. plads i det regionale spanske coronasmittehierarki, men det er alene fordi smitten stiger mere i de andre spanske regioner end i Andalusien.

Uge 43: Smittetallene i Spanien er stadig stagnerende, med en svagt opadgående tendens, men fortsat på et lavt niveau.

Andalusien holder sig stabilt langt nede i det regionale spanske coronasmittehierarki, på en 15. plads, med en enkelt dag (onsdag) oppe på en 14. plads. Der er altså aktuelt kun to regioner i Spanien med en lavere smitte end Andalusien.

Uge 42: Smittetallene er fortsat stabile i Spanien, går lidt op og ned, men på et lavt niveau. Dette i stigende kontrast til Danmark, hvor landssmittetallet har været støt stigende i en måned, hvilket først nu giver anledning til lidt opmærksomhed. Som om "man" ikke har været opmærksom på tendensen. Det kan både undre og bekymre.

Det giver så anledning til en anden forundring. Det er meget vanskeligt at finde coronasmittetal for Danmark, der er umiddelbart sammenlignelige med tal fra andre lande som Spanien. Det starter med, at SSI ikke på deres dashboard beregner og offentliggør incidenstal på landsplan, kun for de enkelte kommuner. Hvorfor det? Det er heller ikke muligt ud fra SSI's definitioner entydigt at afklare, hvordan SSI helt konkret beregner incidenstal. Hvilket befolkningstal er f.eks. grundlaget for deres beregninger, og hvornår/hvor ofte opdaterer de det? Dette i modsætning til de spanske tal, hvor det er muligt helt ned på decimalerne at kontrollere de beregnede incidenstal, både 7- og 14-dagestallene. De danske 7-dages incidenstal, der her på denne hjemmeside ligger til grund for den danske kurve i figur 1 og 2 under tal og figurer, er beregnet af mig på samme måde som de spanske incidenstal for at få et så entydigt sammenligningsgrundlag som muligt.

Uge 41: Status er uændret i forhold til forrige uge. Dog er de sidste restriktioner på kapacitetsudnyttelse og åbningstider bortfaldet på Solkysten i denne uge, fra og med torsdag 14. oktober 2021.

Uge 40: Smittetallene er overalt i Spanien stabiliseret på et lavt niveau, lavere end i Danmark. Men der testes næppe så mange i Spanien, da en test koster fra €39 og opefter, hvis der ikke er en lægelig grund. Så der er sandsynligvis et mørketal, noget højere end i Danmark.

Andalusien har i hele ugen ligget helt nede på en 15. plads i det regionale coronahierarki i Spanien, så der er kun to regioner med et lavere smittetal end Andalusien (Asturien og Galicien).

Uge 39: Smittetallet i Mijas har været stigende i hele den seneste uge, men det sker på et meget lavt niveau, og smittetallene er ellers stadig faldende i både Málaga, Andalusien og Spanien, så jeg ser ikke noget særligt bekymrende i Mijas-tallene. Hele Spanien er også blevet grøn i dagens udgave af rejsevejledningerne fra det danske Udenrigsministerium.

Andalusien er i ugens løb faldet fra en 11. til en 14. plads i det regionale coronahierarki i Spanien. Der er med andre ord aktuelt kun 3 regioner med et lavere smittetal end Andalusien og 13 med et højere smittetal.

Uge 38: Smittekurverne i Spanien flader ud nu, men på et meget lavt niveau. Det ser ubetinget positivt ud, også hvad angår hospitalsindlæggelser og dødsfald.

Men Andalusien er alligevel ikke skiftet fra gul til grøn i den seneste udgave af det danske Udenrigsministeriums rejsevejledning (24. september). Det kan ikke skyldes smittetallet, der som nævnt nedenfor i forrige ugerapport nu i mere end en uge har ligget under grænsen på 50. Det må så skyldes testfrekvensen og/eller positivprocenten, som jeg ikke kender.

Andalusien fortsætter med at kravle en enkelt plads opad i det regionale coronahierarki i Spanien. Smittefaldene foregår altså fortsat hurtigere i resten af Spanien.

Uge 37: Stadig nedadgående tendens i alle coronatal i Spanien, om end faldet er ved at klinge af. Også dødstallene er heldigvis faldet nu. Det er værd at fremhæve, at Andalusien siden i onsdags (15. september) har ligget under den danske Udenrigsministeriums grænse for at regionen kan skifte status fra gul til grøn. Men det er endnu ikke afspejlet i den seneste rejsevejledning fra i dag(?).

Smittekurven for Mijas går op og ned, mens kurverne for de andre områder er mere jævne. Det er der intet usædvanligt i. Jo større et område er, jo mere vil udsving i den ene retning blive udlignet af udsving i den anden retning og dermed give et mere jævnt forløb. Så ingen grund til panik for Mijas-tallene. Det hopper også op og ned i de andre kommuner på Solkysten.

Andalusien er i ugens løb dumpet ned fra en 14. til en 13. plads (!) i det regionale coronahierarki i Spanien. Smittefaldene er gået en smule hurtigere andre steder i Spanien end i Andalusion. Hvor det stadig går nedad, så heller ingen panik her.

Uge 36: Alle tal fortsætter nedad, også indlæggelses- og dødstal, om end disse sidste stadig halter noget bagefter smittetallene.

Alle rapporterede spanske smittetal ligger under det danske landsgennemsnit. Men i den danske rejsevejledning er hele Spanien stadig gul, bortset fra Asturien, der er grøn. Det skyldes, at den danske rejsevejledning baserer sig på et gennemsnit af de sidste 14 dages smittetal, og der ligger 7-dages incidenstallet for Andalusien på 64, over for det helt aktuelle tal på 40. 14-dages gennemsnitstallet skal ned under 50, før Andalusien (og andre regioner i Spanien) kan blive grøn(ne).

Uge 35: Smittetallene i Spanien er nu nede på det niveau, de havde i perioden fra marts til juni 2021, perioden mellem den tredje og fjerde smittebølge i Spanien. Nogle i Spanien siger mellem tredje og femte smittebølge, fordi de regner det lille skvulp i midten af april som en fjerde bølge. Bedøm selv ud fra figur 1 under Tal og figurer.

Andalusien har i ugens løb ligget stabilt på en 13. plads i det spanske regionscoronahierarki, men har fredag lige byttet plads med Catalonien og er nu nede på en 14. plads. Værd at bemærke er også, at rækkefølgen i de 4 områder, jeg her har i fokus, igen er som for et års tid siden: Øverst ligger Spanien med det højeste smittetal, efterfulgt af Andalusien og Málaga, med Mijas som området med det laveste smittetal.

Indlæggelses- og dødstal er som rapporteret i de forrige uger.

Uge 34: Smittetallene er fortsat nedad i Spanien og ligger for alle 4 områder, der behandles her, nu under det danske landsgennemsnit. Det er værd at bemærke.

Andalusien følger nogenlunde samme nedadgående tendens i smittetallene som resten af Spanien, og det afspejler sig i, at Andalusien i ugens løb har svinget mellem 12. og 14.-pladsen i det spanske regionscoronahierarki, altså på det niveau forrige uge sluttede med.

Indlæggelsestallene er også fortsat faldende, mens dødstallene ligger på samme høje niveau som de forrige 3 uger. Dødstallene er aktuelt det eneste sted, hvor de røde lamper fortsat blinker i Spanien, men det er en forsinket effekt af de høje smittetal i juli og frem til begyndelsen af august.

Uge 33: De faldende smittetal er fortsat, og de spanske smittetal er nu nede på niveau med de danske. Fredagens spredte stigninger på Solkysten kan være et tegn på, at kurverne nu vil flade ud.

Efter at have været oppe på en 8. plads i det spanske regionscoronahierarki er Andalusien i ugens 3 sidste dage dumpet ned på en 13. plads. Smittefaldene her har med andre ord været større end gennemsnittet i Spanien.

Også indlæggelsestallene er fortsat faldende, men dødstallene ligger stadig forholdsvis højt.

Uge 32: Alle smittetallene i Spanien er fortsat faldende, og den fjerde/femte bølge er ved at klinge af. Der er af og til småudbrud hist og her, men de er indtil videre kortvarige.

Andalusien halter en smule efter Spanien som helhed med højere smittetal end gennemsnittet og en enkelt plads op her fredag til en 9. plads i regionscoronahierarkiet. Mijas Kommune nærmer sig dog det danske landsgennemsnit.

Indlæggelsestallene er også på vej ned igen, mens dødstallene fortsat er relativt høje (en forsinket effekt af de høje smittetal tidligere).

Uge 31: Alle tal er grønne ved ugens slutning, og bortset fra hop i tirsdags har det også været det fremherskende billede i hele ugens løb. Smittebølgen er toppet, og smittetallene er nu faldende. De falder dog lidt mindre i Andalusien end i resten af Spanien, hvilket dels afspejler sig i, at smittekurven for Spanien fredag krydsede den for Andalusien, så Spanien nu ligger under Andalusien, dels i at Andalusien er kravlet lidt op i regionscoronahierarkiet, fra en 12. til en 10. plads og torsdag var helt oppe på en 9. plads.

Også hospitalsindlæggelsestallet er måske toppet for denne gang, mens dødstallene halter efter smittetallene og stadig ligger relativ højt.

Spanien har i øvrigt i ugens løb også droppet brugen af AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinerne, bl.a. efter en konstatering af at disse vacciner ikke beskytter så godt mod den fremherskende deltavariant af coronavirussen og derfor har været medvirkende til de høje smittetal i Spanien i juli 2021.

Uge 30: Det kunne se ud som om smittetallene er toppet for denne gang, fjerde eller femte bølge, afhængigt af hvordan man opgør det. I Spanien som helhed er smittetallene nu klart for nedadgående, mens de i Andalusien hopper op og ned, med en stagnerende tendens. Denne forskel giver sig udtryk i, at Andalusien er rykket en smule op fra en 14.- til en 12.-plads i det spanske regionscoronahierarki.

I Málaga-provinsen er der fortsat en stigning i antallet af coronarelaterede hospitalsindlæggelser, fra 358 for en uge siden til nu 471. Antallet af indlagte i intensivbehandling er steget mere markant, fra 50 til 82. Der er pres på hospitalssektoren i Málaga.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er også fortsat stigende. I ugens løb er 22 døde i Málaga-provinsen og 50 i Andalusien, stigninger på hhv. 7 og 6 i forhold til ugen før.

Regionsstyret i Andalusien er tilbageholdende med at stramme restriktionerne af frygt for at ramme turistsektoren. Men det er dog sket i de to mest ramte, store kommuner, Marbella og Estepona.

Uge 29: Der har været en enkelt dags fald i smittetallene i Andalusien i ugens løb, men ellers er det fortsat bare stigninger. Smitteniveauet er nu klart over anden bølges top primo november 2020.

Hvad værre er, stiger antallet af covid-19-relaterede hospitalsindlæggelser nu også kraftigt. Det gælder også dem i intensivbehandling. Det kan meget vel få betydning for turismen, da turister, der måtte blive syge på Solkysten, kan få sværere ved at få behandling og derfor vil holde sig væk.

Antallet af coronarelaterede dødsfald stiger også. I ugens løb er 15 døde i Málaga-provinsen og hele 44 i Andalusien, mod kun 4 hhv. 12 i ugen før.

Uge 28: Tal og grafer viser det tydeligt. Hele Spanien er godt inde i landets fjerde coronabølge, og smitten er nu højere, end den nogensinde var under den anden bølge med toppunkter i november 2020. Endnu er niveauet fra tredje bølge dog ikke nået her i fjerde bølge.

Smitten er stadig stigende, med lidt op og ned i Mijas, men indlæggelses- og dødstal er fortsat lave, som i Danmark. Der er imidlertid meldinger om pres på den primære sundhedstjeneste (svarende til vores praktiserende læger), så folk bliver syge af covid-19. Fortsat primært de unge og primært i halen på sociale sammenkomster.

Smitten stiger også i Andalusien, men fortsat mindre end i resten af Spanien. Så nu er Andalusien helt nede på en 14. plads i det spanske regionshierarki.

PS: Nogen betegner den nuværende bølge som den femte. Det skyldes, at de regner det lille skvulp i april 2021 som den fjerde bølge.

Uge 27: Samme udvikling som ugen før: Smittetallene stiger kraftigt i alle områder i Spanien. Dog er smittestigningen relativt mindre i Andalusien end i det meste af det øvrige Spanien, så Andalusien er i ugens løb faldet yderligere i regionshierarkiet, fra sjettepladsen i slutningen af forrige uge over en tiendeplads til en tolvteplads i ugens sidste 4 dage.

Internt i Andalusien er smitten imidlertid højest i Málaga-provinsen, som det fremgår af tabel 2 i Tal og Figurer. Og Mijas ligger over gennemsnittet i Málaga-provinsen. Så der er ikke så meget at glæde sig over, bortset fra de fortsat lave indlæggelses- og dødstal.

Uge 26: Spanien ser ud til at være ved indledningen på en fjerde bølge i coronaepidemien. Smittetallene stiger overalt. Se bare farven og pilene under Kort perspektivering i Tal og figurer: Alle røde med pil opad. Smitten stiger mere i andre områder af Spanien, så selvom smittetallet har været stigende i Andalusien i hele ugen, så er Andalusien i ugens løb faldet fra en andenplads til en sjetteplads i det spanske regionscoronahierarki.

Hvorfor? Smitten stiger mest blandt unge fra 15 til 29 år, hvor færrest er vaccineret. Og det er den meget smittefarlige indiske deltavariant af coronavirussen, der er i stigning. Som en egentlig forklaring har der været peget på, at Spanien - ligesom Portugal, og til EU's udtrykte utilfredshed - i en periode har tilladt indrejse af turister fra Storbritannien uden krav om test, for at booste turismen. Storbritannien, som aktuelt også oplever en voldsom stigning i smittetallene forårsaget af den indiske deltavariant.

Spanien vaccinerer selvfølgelig på livet løs. Men det er rapporteret, at i hvert fald Andalusien vil modtage væsentlig færre vacciner i juli og august end forventet. Det tyder ikke godt for udviklingen i smittetallene i den kommende tid. Et positivt aspekt skal dog også med: Antallet af hospitalsindlagte covid-19-smittede stiger ikke i øjeblikket, og det gør antallet af coronarelaterede dødsfald heller ikke.

Uge 25: Det mest positive er, at restriktionerne lempes fra i morgen, lørdag den 26. juni 2021, således at det ikke længere er et krav at bære mundbind udendøre. Det er dejligt, ubetinget. Det vil mange turister også synes, så også på den front kan det have en positiv effekt.

De første af ugens tre dage lå Andalusien fortsat på førstepladsen som regionen med det højeste smittetal i Spanien. Ugens to sidste dage blev Andalusien så overhalet af Cantabrien (oppe i det nordlige Spanien, vest for Baskerlandet), ikke fordi smitten faldt nævneværdigt i Andalusien, men fordi den er skudt op i Cantabrien.

Smittetallene i Mijas, Málaga og Andalusien ligger alle på samme niveau, stagnerende med en svagt nedadgående tendens, om end med store udsving i Mijas - ikke overraskende statistisk set, da Mijas er det mindste område. Smittetallet for hele Spanien ligger langt under tallene fra Andalusien, har været faldende indtil midten af denne uge, hvorefter der har været en svag stigning.

Uge 24: En uge, hvor Andalusien hele tiden har ligget på en lidet flatterende førsteplads i Spanien, som regionen med det højeste smittetal. Hver dag, hele ugen. Det havde jeg ikke set komme. Det, der undrer mig mest, er, at det tilsyneladende ikke rigtig interesserer nogen. Hvorfor ligger Andalusien så højt? Hvordan afviger Andalusien fra de øvrige regioner i Spanien? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set nogen behandle det.

Det positive er, at både Mijas kommune og Málaga-provinsen ligger under smittetallet for Andalusien. Det er for begge området stagnerende, lidt op og ned. Men det er Córdoba, Huelva, Sevilla og Granada, der trækker gennemsnittet i Andalusien op, som det fremgår af tabel 2 under Tal og figurer.

Det er også værd at notere, at Andalusien i ugens løb passerede de 10.000 coronarelaterede dødsfald. Et højt tal, også for en befolkning på knap 8½ mio. indbyggere, men ikke længere alarmerende, fordi dødstallene generelt i Spanien flader meget ud nu.

Uge 23: I Spanien som helhed fortsætter den faldende tendens i smittetallet. Det er ikke tilfældet i Andalusien. Her går smittetallene op og ned, med en stagnerende tendens. Det betyder, at Andalusien slutter ugen på en trist førsteplads i det spanske regionscoronahierarki efter at have skiftet sidste uges tredjeplads ud med en andenplads i ugens fire første dage.

Jeg har ikke set nogen særlig plausibel forklaring på, at Andalusien ikke følger den generelle, nedadgående tendens som i resten af Spanien. Den andalusiske regionsleder, Juanma Moreno, har sagt, at det er et forventet resultat af den frie trafik mellem regionerne efter ophævelsen af nødretstilstanden, at der vil komme flere smittetilfælde. Men hvorfor gælder det mere for Andalusien end for de andre regioner? Vi er endnu ikke kommet ind i den spanske sommerferieperiode, hvor mange fra indlands-Spanien tager på ferie til kysten.

Uge 22: Stigende smittetal hele ugen i Andalusien, Málaga og Mijas, mens de fortsat er faldende i Spanien som helhed, om end med en stagnerende tendens. Det afspejler sig i, at Andalusien hele ugen har ligget helt oppe på en tredjeplads i det spanske regionscoronahierarki. Ikke nogen topposition at prale af - og endnu længere fra et farveskift til gul i det danske Udenrigsministeriums rejsevejledning. Det er dog også værd at bemærke, at smittetallet i Danmark ligger pænt over de spanske tal, vi her beskæftiger os med.

Spanien har i ugens løb passeret de 80.000 coronarelaterede dødsfald, relativt set næsten 4 gange så mange som i Danmark. Men dødskurven er fladet meget ud i Spanien. Der er gået 3 måneder fra de 70.000 til de 80.000 dødsfald, mens der kun gik én måned fra 60.000 til 70.000 dødsfald.

Uge 21: Først det positive: Smittetallet i Mijas er faldet markant i løbet af ugen. For Spanien som helhed og for Málaga-provinsen er smittetallene stagneret, mens de for Andalusien har udvist en svagt stigende tendens. Andalusien starter og slutter ugen på en fjerdeplads i det spanske regionscoronahierarki, men var midt i ugen nede på en femteplads.

Andalusien og dermed også hele Solkysten er med andre ord ikke kommet nærmere et farveskift i det danske Udenrigsministeriums rejsevejledning, snarere tværtimod. Andalusien er stadig orange.

Og så en sørgelig nyhed: Vores lokale yndlingsbar og -restaurant, Alarcon, er lukket, som endnu et af de spanske ofre for coronakrisen. Ejerne kunne ikke længere få det til at løbe rundt.

Uge 20: Tendensen fra uge 19 er fortsat i denne uge: Smittetallene for Spanien som helhed er fortsat nedadgående, men for Andalusien, Málaga og Mijas er de stagnerende. Nu er Andalusiens placering i coronahierarkiet helt oppe på en stabil 4. plads.

Det betyder paradoksalt nok, at hvis Spanien blev betragtet som én enhed, ville hele Spanien være tæt på et farveskift fra orange til gul i det danske Udenrigsministeriums rejsevejledning, mens Andalusien fortsat er et pænt stykke fra et farveskift. Desværre.

Uge 19: Smittetallene for Spanien som helhed er fortsat nedadgående, men for Andalusien, Málaga og Mijas er de stagnerende. Den stagnerende tendens er ny for Andalusien-regionen, mens den for Málaga-provinsen og Mijas har været stagnerende siden midten af april. Dette mønster viser sig også i Andalusiens placering i det regionsvise coronahierarki (se tabel 3 på siden Tal og figurer), hvor Andalusien i de seneste par uger gradvist er gået fra en placering som nummer 10 til nu at være helt oppe på en 6. plads, selvom smittetallet har været faldende (og husk, jo højere placering, jo mere corona). De andre regioner i Spanien er med andre ord faldet mere end Andalusien.

Det betyder, at Andalusien (som er den mindste enhed, det danske Udenrigsministerium forholder sig til) fortsat er orange i den danske rejsevejledning. Der er desværre et pænt stykke vej ned til et farveskifte til gul, hvad enten grænsen sættes ved et 7-dages incidenstal på 60 eller 50. Aktuelt er det 80 på den måde, det danske Udenrigsministerium beregner det på.

Málaga-provinsen ville med sit aktuelle incidenstal på 59 lige akkurat kunne snige sig under grænsen til en status som gul, og det samme gælder Mijas Kommune. Men Mijas og Málaga deler region med Granada, Sevilla og Jaén, som alle trækker regionsgennemsnittet i vejret (se tabel 2 under Tal og figurer).

Uge 18: Fortsat nedadgående tendens for smittetallene i Andalusien og Spanien som helhed, mens de i Mijas og Málaga-provinsen går op og ned, dvs. er stagnerende. Den frygtede fjerde smittebølge ser ud til at være undgået.

De coronarelaterede dødsfald er også stagneret, og restriktionerne er lempet. Fortsat basis for optimisme.

Uge 17: Den positive udvikling fortsætter med en svagt nedadgående tendens for alle smittetallene og en stabilisering i antallet af coronarelaterede dødsfald. Denne tendens har man kunnet se siden de kortvarige stigninger i smittetallene efter påsken, jf. især den senest tilføjede figur 2.

Uge 16: Fortsat stabilisering i smittetallene i Spanien. Med en tilbagevending til den gamle "rangorden", hvor Mijas har de laveste smittetal, efterfulgt af Málaga, Andalusien og Spanien, de to sidste på et markant højere niveau end de to første.

Også stabilisering i antallet af coronarelaterede dødsfald på et forholdsvis lavt niveau svarende til niveauet i efteråret. Restriktionerne uændrede.

Alt i alt basis for forsigtig optimisme.

Uge 15: Der er balancegang i smittetallene. Der snakkes i Spanien om truslen om en fjerde bølge, men det ses (endnu?) ikke i tallene. Efter mindre stigninger i uge 14 og bratte stigninger omkring sidste weekend har smittetallene i denne uge stabiliseret sig. De høje smittetal i Andalusien blokerer indtil videre for en turistmæssig åbning, i hvert fald fra Danmark, men det er værd at bemærke sig, at Málaga-provinsen ligger lavest, hvilket fremgår af tabel 2 (se incidenstallene i kolonne 3).

Restriktionerne er stadig uændrede, og de coronarelaterede dødsfald er faldet frem til uge 14, men er steget en smule i uge 15.

Uge 14: Væsentlige og meget udbredte stigninger i smittetallene, især i Andalusien (herunder også Mijas og Málaga). Det er nærliggende at se det som en konsekvens af sammenkomster i påskedagene.

Restriktionerne fortsætter uændret efter påske.

Uge 13: Ugen er præget af påskedagene, hvor der kun er kommet tal nogle dage og ingen tal overhovedet fra Andalusien fra torsdag til mandag. Jeg udskyder derfor en opsummering, til der er tal for perioden efter påske, også for at kunne se effekten på smittetallene af påskesammenkomsterne.

Uge 12: Mijas fortsatte faldet i smittetallet mandag, men er steget igen frem til fredag, hvor der atter er et lille fald. Samlet set: Stagnerende. Málaga-provinsen har ligget meget jævnt hele ugen. Altså også stagnerende. Det samme gælder for Andalusien, om end med en lidt opadgående tendens. For Spanien samlet set har der været en jævn lille stigning hele ugen. Overordnet set stadig en balancering mellem starten på en fjerde bølge og et muligt fald ned på et turist-åbnende niveau (7-dages incidens under 20). Man kan frygte, hvad påskeugen vil bringe med sig på coronafronten.

Dødstallene ligger fortsat relativt højt, om end - med lidt god vilje - med en stagnerende tendens. Andalusien har i ugens løb passeret de 9.000 døde og Spanien de 75.000.

Restriktionerne er uændrede på Solkysten. Det er endnu uklart, om der vil ske ændringer - lempende eller skærpende - for selve påsken.

Uge 11: Ugen har været præget af dramatiske fald i smittetallet i Mijas, der nu ligger på et all-time low. Smittetallet i Mijas har aldrig været lavere siden midten af august 2020, hvor mine registreringer starter. Det er uden forbehold positivt.

For de øvrige områder i Spanien er smittetallene stagnerende. Det er usikkert, om Spanien balancerer på kanten af en fjerde bølge, da smittetallene går op og ned forskellige steder i landet. F.eks. har de Baleariske Øer med bl.a. Mallorca lige været nede på et 7-dages incidenstal på 20 (som hidtil har været det danske krav for igen at tillade rejser) men er nu på vej op igen. Eller om en forøget vaccinering efter påske formår at banke smittetallene ned generelt i Spanien.

Restriktionerne er lettet en smule, hvor det mest positive er, at det nu er muligt at holde åbent i forretninger og spisesteder til kl. 22:30, og at det er frit at rejse rundt mellem provinserne i Andalusion, om end det stadig ikke er tilladt at krydse regionsgrænserne, dvs. tage ud af Andalusien.

Uge 10: Smittetallene er stagneret i denne uge, overordnet set med en lille nedadgående tendens. Alle smittetallene i Andalusien ligger nu under det spanske landsgennemsnit (7-dages incidenstal 60), men endnu relativt langt fra det niveau omkring 20, som vil kunne åbne op for udenlandske turister. Det kan dog nævnes, at det danske landsgennemsnit på 68 er højere end det spanske, om end det måske kan tilskrives mere test i Danmark, især efter resultaterne af private aktørers antigentest nu indgår i de danske tal.

Dødstallene stiger fortsat i Spanien, dog med en faldende tendens, der fremgår mere tydeligt af den nye figur 3, der er blevet tilføjet i denne uge, og som fremover vil blive opdateret hver mandag.

Alle kommuner på Solkysten bortset fra Torremolinos ligger fortsat et stykke fra det 14-dages incidenstal på 50, hvor det kan komme på tale at lempe restriktionerne. Se farvene i kolonne 3 i tabel 2 for den aktuelle situation på provinsniveau.

Uge 9: Efter konstante fald i smittetallene - for Mijas dog med nogle hakker - viser alle fredagstallene små stigninger, sandsynligvis en stagnerende tendens. Landstallene for Spanien og Danmark er nu identiske, 64, mens de 3 øvrige spanske områder alle ligger lidt under.

Hvor Spanien og Danmark aktuelt altså ligger på samme niveau for smittetallenes vedkommende, ligger dødstallene i Spanien fortsat langt over de danske, og her er tendensen i Spanien desværre ikke stagnerende. På landsplan passerede Spanien i denne uge 70.000 coronarelaterede dødsfald, og i Andalusien passerede de 1.000 dødsfald pr. 1 mio. indbyggere. De tilsvarende tal for Danmark er i dag 2.377 og 408.

På Solkysten er restriktionerne uændrede. For 66 andre områder i Málaga-provinsen, herunder i Málaga by, lempes restriktionerne fra i dag (5. marts), så forretninger og spisesteder kan holde åbent til kl. 21:30. Men altså endnu ikke på Solkysten.

Uge 8: Smittetallene er fortsat faldet i hele uge, bortset fra en stigning i Mijas fredag. Faldene betyder, at også Marbella og Estepona nu slipper fri af den næsthøjeste restriktionskategori, så der nu også her er fri bevægelse ind og ud af de to kommuner. Det afspejler sig også i farverne i tabel 2, hvor Málaga-provinsen nu lige akkurat ryger ud af den meget røde ekstreme risikokategori og ned i den lidt mindre røde med "blot" høj risiko.

Statistisk set vil der altid være større udsving i området med den mindste befolkning, men Mijas ligger fortsat højest i de 4 spanske områder, der er trukket ud her. Til gengæld er Málaga-provinsen og regionen Andalusien nu under Spanien i incidenstal.

Jf. figur 2 og tabel 1 er antallet af coronarelaterede dødsfald i alle 4 områder accelereret i februar, lige som det gjorde i november-december, mens der var knap så stor en stigning i januar. Relativt set er der nu døde mere end 3½ gange så mange mennesker med covid-19 i Spanien sammenlignet med Danmark. Her ligger Mijas fortsat under Danmark, men er stærkt på vej op mod niveauet for Danmark.

Uge 7: Fortsatte fald i alle smittetallene hele ugen, bortset fra en enkelt stigning i Mijas torsdag. På Solkysten betyder det, at alle kommunerne bortset fra Marbella og Estepona nu er ude af den næsthøjeste restriktionskategori, dvs. indbyggerne kan frit bevæge sig ud og ind af deres kommuner.

Vi har imidlertid stadig det "omvendte" billede, hvad angår smittefordelingen, med det højeste smittetal i Mijas og det laveste for Spanien som helhed, om end forskellene indsnævres. Andalusien falder derfor også kun langsomt ned ad den regionsvise smittetalsliste. Hvor Andalusien i uge 6 nåede helt op på en tredjeplads over regioner med de højeste smittetal, er regionen i uge 7 faldet ned på en 6. plads.

Jeg har i uge 7 tilføjet figur 2 over udviklingen i coronarelaterede dødsfald i Spanien, relativt set. Den gør det lidt tydeligere, at antallet af dødsfald udviser en stigende tendens siden november. Der dør i alle områder flere af covid-19 under den tredje smittebølge i Spanien end under den anden bølge. Der dør færrest i Mijas kommune, over dobbelt så mange i Málaga-provinsen, siden november endnu flere i Andalusien, mens dødstallet for Spanien som helhed er over 4 gange højere end i Mijas.

Uge 6: Smittetallene er igen faldet hele ugen, bortset fra en lille stigning i Mijas i begyndelsen af ugen. Smittetallene er nu så lave, at restriktionerne bliver lempet for de 3 kommuner på Solkysten, Marbella, Estepona og Málaga, som var kommet op i den skrappeste restriktionskatagori, jf. afsnittet ovenfor.

Men smittetallene er fortsat høje i Spanien, og der er stadig mange restriktioner for at begrænse smitten med covid-19. Det er også værd at bemærke, at smittefordelingen stadig er "omvendt" i forhold til tidligere: Mijas har de højeste smittetal, efterfulgt af Málaga-provinsen og Andalusien, mens de laveste af de her rapporterede smittetal er for Spanien som helhed. Tidligere - og det vil stort set sige indtil en gang i januar - var det omvendt, med de højeste smittetal i Spanien og de laveste i Mijas.

Et andet udtryk for dette er, at Andalusien er kravlet opad på listen over regioner med de højeste smittetal, indtil de torsdag i uge 6 var helt oppe på en tredjeplads. Ved ugens afslutning lå Andalusien på en fjerdeplads, men smittetallet er stort set ens for nummer 3, 4 og 5 på listen. Smitten falder generelt i Spanien, se blot de mange grønne pile ovenfor, men smitten falder mindre i Andalusien end de fleste andre steder i Spanien.

Uge 5: Smittetallene er faldet hele ugen, bortset fra to dages stigninger i Mijas midt i ugen. Men det er værd at bemærke, at niveauet for smittetallene fortsat er meget højt i Spanien. Desuden er gennemsnittet for Spanien som helhed nu lavere end alle tallene fra Andalusien, hvor det ellers stort set hele tiden under anden bølge var omvendt. Det ses også i Andalusiens placering på regionsranglisten, der nu i flere dage været en femteplads. Der er altså kun 4 regioner i Spanien med et højere smittetal end Andalusiens, mens de resterende 12 regioner har lavere smittetal.

Mandag røg Málaga by lige over de 1.000 som 14-dages incidenstal, hvilket udløste oprykning i den strappe restriktionsklasse, hvor alle spisesteder og ikke-vigtige forretninger lukkes. Her vil kommunen blive i mindst 7 dage, selvom incidenstallet allerede tirsdag igen var under 1.000.

Uge 4: Ugen startede med voldsomme stigninger i smittetallene i alle 4 rapporterede områder, op til højeste incidenstal på noget tidspunkt i hele pandemien, højere end både første og anden bølge. Herefter er de faldet ned til niveauet ca. en uge tidligere. Også antallet af coronarelaterede dødsfald er steget i den sidste uge i alle områder.

De højere smittetal betyder, at to kommuner på Solkysten, Marbella og Estepona, er rykket op i kategorien med de strammeste restriktioner, hvor alle spisesteder og ikke-vigtige forretninger er helt lukket.

Uge 3: Smittetallene i alle de 3 andalusiske områder, der er rapporteret i detaljer her, er stabiliseret på sidste uges høje 7-dages incidens omkring de 400. Det er både godt og skidt. Spanienstallet er steget hele ugen og ligger nu på niveau med Andalusiens.

Restriktionerne i Andalusien øges gradvist i takt med de højere incidenstal.

Uge 2: Smittetallene er bare røget i vejret hele ugen, i alle områder. En tredje bølge af coronapandemien er klart i gang i Spanien, med smittetal, der allerede nu er højere, end de var på det højeste punkt i anden bølge. Restriktionerne er strammet to gange på samme uge. Det ser ikke godt ud.

Stigningerne i smittetallene tilskrives en udbredelse af den britiske variant af coronavirussen og de mange sammenkomsten over jul/nytår, der i Spanien går helt hen til Hellig Trekongersdag 6. januar.

Uge 1 2021: Stigning i smittetallene i alle områder alle dage. Det kunne se ud, som om Spanien er på vej ind i en tredje bølge af coronapandemien, efter jul og nytår. Med mindre de påbegyndte vaccinationer og de igen strammede restriktioner kan hæmme eller bremse væksten i smitten.


Uge 53 2020: På mange måder en bemærkelsesværdig uge. Ugen, hvor 2020 blev til 2021. Ugen, hvor vi begyndte at kunne se lyset for enden af tunnelen med den første vaccines ankomst og de første vaccinationer i EU, herunder Spanien og Danmark.

Men også ugen, hvor antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien passerede de 50.000, svarende til et relativt dødstal på nu 1.074 (antallet af coronadøde pr. 1 mio. indbyggere). Det er et højt tal, mere end 4 gange så højt som det danske på 223. I Andalusien passerede de coronadøde 5.000 i denne uge. Det er ensbetydende med et noget lavere relativt dødstal (604), og det er endnu lavere i Málaga (470) og Mijas (169).

Det var også ugen, hvor smittetallene i alle de rapporterede områder var højere i slutningen af ugen end i begyndelsen. Og det før vi sandsynligvis kan se effekten af diverse jule- og nytårsfestligheder. Selvom smittetallene i Spanien aktuelt er langt lavere end i Danmark, er coronapandemien bestemt ikke et overstået kapitel i Spanien, endnu.

Uge 52: Ugen op til jul er karakteriseret ved en jævn stigning i smittetallene i Mijas og en noget mindre for Spanien som helhed, samtidig med fald i Málaga og Andalusien. Bortset fra Mijas er stigningerne fra uge 51 ikke fortsat, men snarere erstattet af en stagnation i smittetallene.

Uge 51: Små, men konstante stigninger i smittetallene for alle områder i alle ugens dage, bortset fra fredag, hvor der er små fald i Málaga og Andalusien. De faldende tendenser er med andre ord stoppet. Er det julen eller starten på en tredje bølge af coronaepidemien i Spanien?

Uge 50: Den faldende tendens i alle rapporterede smittetal fra Spanien er fortsat i denne uge, dog med en stagnation og lille stigning i Mijas og i Spanien som helhed på ugens sidste dag. Spanien kunne se ud til at være på vej ud af den anden bølge af coronaepidemien.

Det er dog en smule bekymrende, at det åbenbart er svært at komme helt i bund med smittetallene. Det illustreres af Mijas. Af De Kanariske Øer, der i en lang periode har været regionen med det laveste smittetal, men efter en stagnation omkring et incidenstal på 40 nu har været stigende i flere dage. Og ikke mindst af De Baleariske Øer med Mallorca, der også har ligget lavt, men nu er røget helt op som regionen med det næsthøjeste smittetal i Spanien. Det kan give bekymring for, hvordan smittetallene vil udvikle sig hen over julen.

Uge 49: Alle områder har nu i 3-4 uger vist en faldende tendens, hvad angår smittetallene. De toppede omkring uge 46 og har været faldende siden. Det ser ud som om anden bølge af coronaepidemien i Spanien nu er ved at klinge af. Dog skal det med, at regioner med lave smittetal på det seneste er steget en smule. Det gælder f.eks. både de Kanariske Øer, Madrid og Catalonien. Smitten har med andre ord svært ved helt at dø ud.

Der er fortsat ingen regioner med så lave smittetal, at de vil kunne komme af det danske Udenrigsministeriums "fraråde-liste". Lige det er faktisk længere væk end ugen før.

Uge 48: Alle de her rapporterede smittetal i Spanien har vist en stærkt nedadgående tendens de sidste 2 uger. De ligger nu alle fire under smittetallet for Danmark. Hvis tendensen fortsætter, er anden bølge af coronaepidemien i Spanien nu måske ved at være ovre?

Men ingen regioner i Spanien ligger endnu under det danske Udenrigsministeriums grænse for ikke at fraråde rejser til stedet. De Kanariske Øer, den spanske region med det laveste smittetal i længere tid, er stagneret omkring de 39, et pænt stykke fra grænsen på 20 for et komme af den danske "fraråde-liste".

Uge 47: Smittetallene har udvist en faldende tendens i hele ugen for alle områder og stort set hele Spanien. Men der er stadig ingen regioner, der når ned under den grænse, som det danske Udenrigsministerium har sat for ikke længere at fraråde rejser til området. Så regionsopdelte rejsevejledninger vil fortsat ikke hjælpe, hvad angår rejser til Spanien.

Vi er nu langt henne i anden bølge af corona-pandemien, så en sammenligning med første bølge giver mening. Hvis 27. juli 2020 bruges som skæringspunktet (selvom første bølge reelt sluttede omkring 1. juni), var der i Spanien 278.782 covid19-smittede i første bølge og indtil videre hele 1.277.948 i anden bølge. Dvs. kun 17,9 pct. smittede i første bølge og 82,1 pct. i anden. Ser vi på antallet af døde, var det 28.434 i første bølge og indtil videre 14.185 i anden. I procent er det 66,7 pct. i første bølge og 33,3 pct. i anden. Altså næsten det omvendte billede. Eller udtrykt på anden måde: I første bølge døde 10,2 pct. af alle smittede, i anden bølge kun 1,1 pct.

Andalusien er relativt set hårdere ramt i anden bølge end Spanien som helhed. Antallet af smittede i første bølge var kun 14.607 og i anden bølge 197.832, hhv. 6,9 pct. og 93,1 pct. For antal døde er tallene 1.436 i første bølge og 2.091 i anden, hhv. 40,7 pct. og 59,3 pct. Det relative dødstal er stort set det samme som for Spanien: 9,8 pct. i første bølge og 1,1 pct. i anden.

Uge 46: Det blev ugen, hvor antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien passerede 40.000 og i Andalusien 3.000. Relativt set er dødstallet i Andalusien under det halve af det for Spanien som helhed. Det blev også ugen, hvor antallet af Covid-19-smittede i Spanien næsten nåede 1½ mio. mennesker, 1.458.591 for at være helt præcis.

Smittetallene (incidens) har stabiliseret sig på nye højere niveauer. 220-260 for Spaniens og Andalusiens vedkommende, 140-160 i Málaga og Mijas. Trenden er stigende for alle 4 områder, om end ugen dog generelt sluttede med faldende tal.

Uge 45: De store stigninger i smittetallene i ugens første dage i især Andalusien, men i lidt mindre grad også i Málaga og Spanien, blev afløst af fald i de 3 sidste dage i ugen. I Mijas har der været mindre stigninger frem til torsdag, hvorefter niveauet fredag faldt ned til det for fredagen i uge 44.

Uge 44: Ugen har været præget af store stigninger i smittetallene i alle 4 rapporterede områder, med enkelte fald undervejs. Bortset fra Mijas har vi nået de højeste smittetal. For Mijas og Málaga er det dog stadig værd at bemærke, at smittetallene er på niveau med eller under smittetallene i hovedstandsområdet i Danmark.

Trendkurverne har en begyndende eksponentiel karakter for både Spanien og Andalusien, stadig en svagt faldende tendens i Mijas, mens faldet er forsvundet for Málagas vedkommende.

Uge 43: Ugen har fremvist nogle voldsomme stigninger, eksponentielt-lignende for Spanien og Andalusien, og nye max-tal for disse to områder samt også for Málaga. I Mijas er stigninger fra midten af uge 42 i uge 43 blevet afløst af fald i smittetallet, altså en modsat tendens i forhold til de 3 andre områder.

Trendkurverne er fortsat nedadgående for Mijas og Málaga, mens den for Andalusien bekymrende er vendt til en U-form, altså en stigende stigning. For Spanien er trenden ikke længere faldende, men udviser dog fortsat en omvendt U-form, altså faldende stigning.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien er nu tæt på 35.000 og ligger på 2.270 i Andalusien. Det sidste er relativt set fortsat kun en tredjedel af det for Spanien som helhed. Det relative dødsfaldsniveau er ca. det samme i Málaga som i Andalusien, men næsten kun en fjerdel i Mijas i forhold til Málaga og en tiendedel i forhold til Spanien som helhed.

Det overordnede billede for Spanien er præget af store stigninger i smittetallene, de største i de 3 nordlige regioner, Navarra, Aragonien og Rioja. Og stadig ingen regioner i Spanien med smittetal under 30.

Uge 42: Ugen startede med tekniske problemer i rapporteringen af smittetal fra regionsregeringen i Andalusien, hvilket betyder, at der mangler tal for 13. oktober.

Der har været stigende tendenser i smittetallene fra Spanien og Andalusien, mens tallene for Málaga og Mijas er fladet ud på et tydeligt lavere niveau end de foregående uger, således at trenden fortsat er for nedadgående.

Der er stadig ingen regioner i Spanien med smittetal under 30. De Canariske Øer er på vej ned mod de 30, mens der er store smittestigninger i de 3 nordlige regioner, Navarra, Rioja og Aragonien, som aktuelt er de mest smitteramte regioner i Spanien.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien har nu passeret 33.000 og 2.000 i Andalusien, det sidste tal udtryk for et relativt niveau på næsten kun en tredjedel af det for Spanien som helhed. Det relative dødsfaldsniveau er ca. det samme i Málaga som i Andalusien, men meget lavere i Mijas.

Uge 41: Ugen startede med dramatiske fald i alle smittetallene, men så efterfulgt af stigninger resten af ugen. Et mønster, der muligvis dækker over manglende/udskudte registreringer i weekenden. For regionen Andalusien er trenden stadig stigende, som den har været siden den anden bølges start, men stigningen er fladet ud. For alle de øvrige 3 områder er trenden nu faldende, til trods for de sidste dages stigninger. Både for Mijas, Málaga og Spanien vendte trenden i uge 39, hvor den havde sit toppunkt i alle 3 områder.

Som det fremgår, er der stadig ingen regioner i Spanien med smittetal under 30. Det er Madrid og to regioner mod nord, Navarra og Aragonien, der har de højeste smittetal.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien er nu tæt på 33.000 og tæt på 2.000 i Andalusien, det sidste tal udtryk for et relativt niveau på under det halve af det for Spanien som helhed. Det relative dødsfaldsniveau er ca. det samme i Málaga som i Andalusien, men meget lavere i Mijas.

Uge 40: Smittekurven ser ud til at knække i og omkring Mijas. Det ses i de viste tal for Mijas Kommune og for provinsen Málaga. Det ses også i smittetallene for de omkringliggende kommuner: Fuengirola (39), Benalmádena (52), Marbella (62) og Málaga by (46). Smittekurverne for Andalusien og for Spanien som helhed flader ud omkring hhv. 75 og 125.

Der er fortsat ingen regioner i Spanien med smittetal under 30. Det er ikke længere Madrid, der er regionen med det højeste smittetal. Det er nu (igen) den nordlige region Navarra, mens også den noget større naboregion mod øst, Aragonien, har et højt smittetal.

Uge 39: Der har været en svagt faldende tendens i smittetallene for Spanien som helhed, men en stigende tendens i Andalusien, om end fortsat på et lavere niveau. Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien passerede 30.000, heraf 9.000 i Madrid og 5.800 i Catalonien (med Barcelona). Alle regioner i Spanien, inkl. Andalusien med Solkysten, de Baleariske Øer med bl.a. Mallorca samt de Canariske Øer har smittetal over de 30. Så der er stadig ikke noget vundet for de danske rejsebureauer ved at få regionsvise rejsevejledninger for Spanien. Desværre.

Uge 38: Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien passerede 30.000, heraf 9.000 i Madrid og 5.800 i Catalonien (med Barcelona). Alle regioner i Spanien, inkl. Andalusien med Solkysten, de Baleariske Øer med bl.a. Mallorca samt de Canariske Øer har smittetal over de 30. Så der er stadig ikke noget vundet for de danske rejsebureauer ved at få regionsvise rejsevejledninger for Spanien. Desværre.

Uge 37: Alle regioner i Spanien, inkl. Andalusien med Solkysten, de Baleariske Øer med bl.a. Mallorca samt de Canariske Øer har smittetal over de 30. Så der er stadig ikke noget vundet for de danske rejsebureauer ved at få regionsvise rejsevejledninger for Spanien. Desværre.