Mijas Pueblo set oppefra

Covid-19 i Mijas, Málaga, Andalusien og Spanien

Spanien har været og er hårdt ramt af corona-pandemien, mange har fået COVID-19. Men Spanien er et stort land med store forskelle, også hvad angår coronaen. Hvordan er situationen i Mijas? Det er svært at få konkrete oplysninger om, men det forsøger vi her.

 

De seneste COVID-19-tal for Spanien

Smitte- og dødstal for Spanien, herunder for regionen Andalusion, provinsen Málaga og kommunen Mijas:

Tabel med COVID-19-smittetal for Spanien

På grund af tekniske problemer i rapporteringen af smittetal fra regionsregeringen i Andalusien mangler der tal for 13. og 21. oktober for Mijas og Málaga (markeret med gult).

 

Smittetallene vist som grafer

Smittetallene (incidens) for områderne i tabellen ovenfor - de fuldt optrukne linjer er de faktiske tal, mens de stiplede kurver er trendlinjer, der viser tendensen i tallene:

Graf med COVID-19-smittetal for Spanien

 

Grafer for antal smittede, antal hospitalsindlagte og antal dødsfald i regionen Andalusien:

Graf med COVID-19-smittetal for Andalusien

 

Kort fortolkning og uddybning af de seneste COVID-19-tal i Spanien

2020-10-23: Mindre stigninger i alle smittetallene bortset fra Mijas, hvor der er et lille fald.

Derudover tegner der sig nogle tendenser og bemærkningspunkter:

 • Smittetallene for Málaga-provinsen og især for Mijas Kommune svinger meget op og ned. Populationerne er her mindre, så selv få udsving i antal smittetilfælde påvirker smittetallet meget. Mens trenden var stigende frem til midten af september, er den nu faldende for begge områder.
 • I Mijas har smittetallet de sidste 3 uger svinget omkring et niveau på 50. Dagens tal er 65, et fald på 1 i forhold til i går. Smittetallet er højere i de andre omkringliggende kystkommuner, i dag fra Benalmádena (68) over Fuengirola (93) til Marbella (112).
 • For Málaga-provinsen har smittetallet de sidste 3 uger svinget omkring et niveau på 60, men i ugens løb røget op i 80'erne. Dagens tal er 88, en stigning på 4 i forhold til i går.
 • Regionen Andalusien har oplevet en jævn stigning, som fra omkring 23. september fladede ud omkring de 75. Siden 5. oktober har tendensen dog igen været stigende, og trenden er nu en kraftig stigning. Dagens smittetal er på 165, et stigning på 3 og det højeste tal nogensinde. Trenden har aldrig været faldende, men nu er den begyndt at blive U-formet. Trods stigningen i smittetallet er Andalusiens placering i Spanien faldet en plads til nr. 12, dvs. der er 5 regioner i Spanien med et lavere smittetal, mens 11 har et højere tal. Andalusien her i perioden været oppe som nr. 10 og nede som nr. 15. Så det er ikke først og fremmest Andalusien, der bidrager til Spaniens høje smittetal.
 • Smittetallet for Spanien som helhed har i hele perioden frem mod slut september haft en jævnt opadgående retning, hvorefter trenden fladede ud omkring de 120. Siden 5. oktober har tendensen igen været stigende, og dagens konkrete tal er på 191, en stigning på 5 og nyt max-tal. Trenden med et højdepunkt og derefter fald er forsvundet, nu er trenden kun stigende.

For Frigiliana, som Mijas Pueblo kan sammenholdes med, er der 4 smittetilfælde i de sidste 7 dage, et fald på 1 i forhold til i går. Der har i den foregående periode været 0-2. I den nærliggende større kommune Nerja med 7 gange så mange indbyggere er der kun 10 smittetilfælde, så der ser ud til at have været én eller flere særligt smittespredende hændelser i Frigiliana.

I Andalusien er de højeste smittetal aktuelt i provinserne med store byer, primært Granada, Sevilla, Cordoba og Jaén, i nævnte rækkefølge, men altså ikke længere Málaga.

Følgende regioner i Spanien har lige nu de højeste smittetal - og det laveste - samt Andalusiens, Madrids og Cataloniens placeringer:

 1. Navarra (559 - faldende)
 2. Aragonien (431 - stigende)
 3. La Rioja (364 - stigende)
 4. -5...
 5. Catalonien (234 - uændret)
 6. Madrid (209 - faldende)
 7. -11 ...
 8. Andalusien (165 - stigende)
 9. -16 ...
 10. Canariske Øer (laveste med 44 - uændret)

Der er en generelt stigende tendens i smittetallene i Spanien, med de højeste smittetal i de 3 nordlige regioner.

 

Ugerapporter

Uge 43: Ugen har fremvist nogle voldsomme stigninger, eksponentielt-lignende for Spanien og Andalusien, og nye max-tal for disse to områder samt også for Málaga. I Mijas er stigninger fra midten af uge 42 i uge 43 blevet afløst af fald i smittetallet, altså en modsat tendens i forhold til de 3 andre områder.

Trendkurverne er fortsat nedadgående for Mijas og Málaga, mens den for Andalusien bekymrende er vendt til en U-form, altså en stigende stigning. For Spanien er trenden ikke længere faldende, men udviser dog fortsat en omvendt U-form, altså faldende stigning.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien er nu tæt på 35.000 og ligger på 2.270 i Andalusien. Det sidste er relativt set fortsat kun en tredjedel af det for Spanien som helhed. Det relative dødsfaldsniveau er ca. det samme i Málaga som i Andalusien, men næsten kun en fjerdel i Mijas i forhold til Málaga og en tiendedel i forhold til Spanien som helhed.

Det overordnede billede for Spanien er præget af store stigninger i smittetallene, de største i de 3 nordlige regioner, Navarra, Aragonien og Rioja. Og stadig ingen regioner i Spanien med smittetal under 30.

Uge 42: Ugen startede med tekniske problemer i rapporteringen af smittetal fra regionsregeringen i Andalusien, hvilket betyder, at der mangler tal for 13. oktober.

Der har været stigende tendenser i smittetallene fra Spanien og Andalusien, mens tallene for Málaga og Mijas er fladet ud på et tydeligt lavere niveau end de foregående uger, således at trenden fortsat er for nedadgående.

Der er stadig ingen regioner i Spanien med smittetal under 30. De Canariske Øer er på vej ned mod de 30, mens der er store smittestigninger i de 3 nordlige regioner, Navarra, Rioja og Aragonien, som aktuelt er de mest smitteramte regioner i Spanien.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien har nu passeret 33.000 og 2.000 i Andalusien, det sidste tal udtryk for et relativt niveau på næsten kun en tredjedel af det for Spanien som helhed. Det relative dødsfaldsniveau er ca. det samme i Málaga som i Andalusien, men meget lavere i Mijas.

Uge 41: Ugen startede med dramatiske fald i alle smittetallene, men så efterfulgt af stigninger resten af ugen. Et mønster, der muligvis dækker over manglende/udskudte registreringer i weekenden. For regionen Andalusien er trenden stadig stigende, som den har været siden den anden bølges start, men stigningen er fladet ud. For alle de øvrige 3 områder er trenden nu faldende, til trods for de sidste dages stigninger. Både for Mijas, Málaga og Spanien vendte trenden i uge 39, hvor den havde sit toppunkt i alle 3 områder.

Som det fremgår, er der stadig ingen regioner i Spanien med smittetal under 30. Det er Madrid og to regioner mod nord, Navarra og Aragonien, der har de højeste smittetal.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien er nu tæt på 33.000 og tæt på 2.000 i Andalusien, det sidste tal udtryk for et relativt niveau på under det halve af det for Spanien som helhed. Det relative dødsfaldsniveau er ca. det samme i Málaga som i Andalusien, men meget lavere i Mijas.

Uge 40: Smittekurven ser ud til at knække i og omkring Mijas. Det ses i de viste tal for Mijas Kommune og for provinsen Málaga. Det ses også i smittetallene for de omkringliggende kommuner: Fuengirola (39), Benalmádena (52), Marbella (62) og Málaga by (46). Smittekurverne for Andalusien og for Spanien som helhed flader ud omkring hhv. 75 og 125.

Der er fortsat ingen regioner i Spanien med smittetal under 30. Det er ikke længere Madrid, der er regionen med det højeste smittetal. Det er nu (igen) den nordlige region Navarra, mens også den noget større naboregion mod øst, Aragonien, har et højt smittetal.

Uge 39: Der har været en svagt faldende tendens i smittetallene for Spanien som helhed, men en stigende tendens i Andalusien, om end fortsat på et lavere niveau. Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien passerede 30.000, heraf 9.000 i Madrid og 5.800 i Catalonien (med Barcelona). Alle regioner i Spanien, inkl. Andalusien med Solkysten, de Baleariske Øer med bl.a. Mallorca samt de Canariske Øer har smittetal over de 30. Så der er stadig ikke noget vundet for de danske rejsebureauer ved at få regionsvise rejsevejledninger for Spanien. Desværre.

Uge 38: Antallet af coronarelaterede dødsfald i Spanien passerede 30.000, heraf 9.000 i Madrid og 5.800 i Catalonien (med Barcelona). Alle regioner i Spanien, inkl. Andalusien med Solkysten, de Baleariske Øer med bl.a. Mallorca samt de Canariske Øer har smittetal over de 30. Så der er stadig ikke noget vundet for de danske rejsebureauer ved at få regionsvise rejsevejledninger for Spanien. Desværre.

Uge 37: Alle regioner i Spanien, inkl. Andalusien med Solkysten, de Baleariske Øer med bl.a. Mallorca samt de Canariske Øer har smittetal over de 30. Så der er stadig ikke noget vundet for de danske rejsebureauer ved at få regionsvise rejsevejledninger for Spanien. Desværre.

 

Fortolkning og uddybning af COVID-19-situationen i Spanien

Spanien er aktuelt inde i en anden bølge af COVID-19-udbrud. Den første bølge løb fra marts til maj 2020, hvorefter udbruddene fladede ud på et lavt niveau i juni og det meste af juli. Siden slutningen af juli 2020 er smittetilfældene med COVID-19 igen steget. I den anden bølge er antallet af konstaterede smittetilfælde nu højere end under første bølge (sandsynligvis som konsekvens af mange flere tests), men antallet af hospitalsindlagte og dødsfald imidlertid slet ikke er steget på samme måde som under den første bølge. Det er yngre mennesker, der rammes nu, og de bliver generelt ikke så syge af COVID-19.

Den sydlige region Andalusien er ikke så hårdt ramt af COVID-19 og ligger hele tiden klart under gennemsnittet for Spanien som helhed. Men fra og med uge 34, dvs. fra 17. august 2020, har smittetallet også for Andalusien ligget over den magiske grænse på 30.

I Andalusien var det i starten især Almeria ude mod øst samt Málaga, der bidrog til COVID-19-smittetallene. Nu er det de større byer, dvs. Sevilla, Cordoba og Granada.

I Málaga-provinsen har det i hele perioden især været den vestlige ende af Solkysten, omkring Marbella, der har bidraget til "festen".

Mijas kommune er ikke hårdt ramt af COVID-19. Der har kun været 6 dødsfald i alt relateret til COVID-19, det femte blev registreret 1. september og det sjette den 24. september. Det relative dødstal er nu 73 pr. 1 mio. indbyggere, højere end det i Norge og lidt over det halve af det i Danmark. Smittetallet går ned og op. Populationen er ikke stor her, så selv små ændringer påvirker smittetallet.

Mijas Pueblo, som befolkningsmæssigt er en meget lille del af Mijas Kommune, og som også ligger lidt geografisk adskilt oppe på bjergsiden, er et trygt sted at være, er det vores indtryk efter at have opholdt os dér hele juli. Alle de gamle mennesker tusser rundt, som de plejer, og der er heller ingen diskoteker eller andet decideret natteliv i Mijas Pueblo. Men ingen specifikke COVID-19-tal for Mijas Pueblo.

 

Kilder

Data for Spanien som helhed og for regionen Andalusien er hentet fra det spanske sundhedsministerium, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Den relevante hjemmeside er:

Data for Málaga-provinsen og for kommunen Mijas kommer fra den andalusiske regionsregering, Junta de Andalucía. Hjemmesiderne er:

Der er en lille forskel i opgørelsestidspunktet for de to kilder. Andalusien opgør dagstallene tidligere på dagen end Sundhedsministeriet gør, så dagstallene er aldrig helt ens.

Tilføjelse 2020-09-23: De landsdækkende tal for hele Spanien kommer nu senere på dagen end i begyndelsen af den målte periode. Nu offentliggøres tallene ofte først hen på aftenen, efter kl. 18. Det betyder, at også dagstallene her på denne side først kan lægges på nettet ud på aftenen. Beklager.

Jeg mangler data for de 3 første uger for Mijas og Málaga. Her dannes tallene dagligt på hjemmesiden. Jeg fandt først denne side 18. september og har ikke fundet en måde at få dannet historiske data. Desværre.

NB: Der var en fejl i det spanske sundhedsministeriums tal torsdag den 24. september, så for denne dag er antal konstaterede smittetilfælde for hele regionen Andalusien taget fra Andalusiens egne tal. Alle de andre dage er tallet taget fra det spanske sundhedsministeriums opgørelse.

 

Forklaring til data om COVID-19

Der er tale om dagstal fra og med uge 31, dvs. 27. juli 2020, ca. det tidspunkt, hvor den anden bølge af COVID-19-udbrud startede i Spanien. Jeg har udvalgt de tal, jeg finder mest relevante for at følge udviklingen af coronapandemien i Spanien.

I tabellen er der 4 kolonner for hver af de 4 områder.

 1. Den første kolonne viser antallet af COVID-19-dødsfald siden pandemiens start i begyndelsen af 2020. Det tal bliver altså bare større og større.
 2. Den anden kolonne, "Pr. 1 mio.", viser det relative antal COVID-19-dødsfald pr. 1 mio. indbyggere siden pandemiens start. De tal er beregnet af mig.
 3. Den tredje kolonne, angivet som "Cases -7", viser antallet af bekræftede smittetilfælde de seneste 7 dage.
 4. Den fjerde kolonne viser det relative smittetal, dvs. antallet af smittetilfælde de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere. Dette tal kalder Statens Serum Institut for "7-dages incidens". Dette tal er beregnet af mig for Mijas kommune og Málaga-provinsen, men videregivet som beregnet af det spanske Sundhedsministerium for regionen Andalusien og hele Spanien. Det er også Sundhedsministeriets tal, der bruges for de øvrige spanske regioner.

Tallene bliver kun opgjort på hverdage, så der er et spring efter hver weekend.

Det angivne smittetal er det væsentlige kriterium for den danske regering, når den fastlægger rejsevejledningen for et land. Er smittetallet over 30, kommer landet på den orange liste, hvor ikkenødvendige rejser frarådes. For igen at komme af den orange liste skal smittetallet for landet ned under 20.

PS: Danmark beregner smittetallet som et gennemsnit af de seneste 7 dages nysmittede, beregnet ud fra de seneste 14 dage. Præcis hvordan denne beregning foretages, ved jeg ikke, så jeg bruger det enklere tal, bare de bekræftede smittetilfælde de seneste 7 dag, som de beregner det i Spanien.

 

De 4 valgte områder i Spanien

Spanien er et stort land med over 47 mio. indbyggere og et areal 12 gange større end Danmarks. Derfor er også coronasituationen meget forskellig fra område til område.

Mijas Pueblo er en lille by med godt 3.600 indbyggere. Den ligger i Mijas Kommune, hvor der er over 82.000 indbyggere. Faste indbyggere, for man kan lægge 50 pct. til, når alle hoteller, feriehuse og ferielejligheder er fyldt op. Mijas Kommune er den mindste enhed, jeg har kunnet finde COVID-19-tal for.

Mijas ligger i provinsen Málaga med i alt ca. 1,6 mio. indbyggere, og Málaga-provinsen er igen en del af Andalusien, én af Spaniens 17 regionener (på spansk: comunidades autónomas). I Andalusien bor der knap 8½ mio. mennesker, ca. 1½ gange så mange som i Danmark.

 

Hvorfor?

Når vi beslutter ikke at rejse - eller fraråder rejser - til Spanien, påvirker det mange menneskers liv i Spanien.

Mange mennesker i Spanien lever af turisme, og endnu flere gør det i den ellers fattige, sydlige region, Andalusien. De lider, når vi ikke rejser til Solkysten og andre steder i Spanien. De er de virkelige tabere under coronakrisen.

Mange i Danmark overser, at Spanien er stort og forskelligt, også hvad angår corona. Mange i Danmark ser kun på det overordnede billede og overser, at et område som Mijas ikke afviger meget fra mange steder i Danmark, coronamæssigt.

Med denne webside håber jeg at kunne bidrage med mere faktuelle oplysninger om coronasituationen i og omkring Mijas, så den enkelte får bedre mulighed for at beslutte sig for at rejse til Mijas - eller lade være.