Victoria Falls er Zimbabwes største turistattraktion

Her offentliggør jeg på Internettet centrale skrifter om Zimbabwe - det afrikanske land, der tidligere hed Rhodesia og før da Sydrhodesia:

Selvom de er skrevet for efterhånden mange år siden, har de stadig aktuel relevans, hvis man vil forstå baggrunden for dagens konflikter i Zimbabwe.

Baggrunden

Zimbabwe har været et ofte omtalt emne i de senere år. Ofte når hvide zimbabweanske farmere er blevet overfaldet af sorte "krigsveteraner" fra befrielseskampen i 1970'erne. Senest i 2001 og 2002, hvor Robert Mugabe blev genvalgt til præsident efter en valgkamp, der ikke fik fine karakterer fra udenlandske observatører.

I pressens korte omtaler af Zimbabwe bliver der sjældent tid til nuancer og uddybende forklaringer. Mange er dog klare over, at jordspørgsmålet spiller en central rolle i de konflikter, der finder vej til pressens spalter. Mere end 20 år efter uafhængigheden i 1980 sidder et fåtal af hvide farmere stadig på en helt uforholdsmæssig stor del af den mest frugtbare landbrugsjord i Zimbabwe. Selvom samme hvide farmere har stået for en stor del af landets fødevare- og fremmed valuta-forsyning, er den skæve jordfordeling en torn i øjet på de mange fattige, sorte zimbabweanere, der må tage til takke med små landbrug på udpinte jorder. I dag - såvel som under befrielseskampen.

Selvom jordspørgsmålet var den klart vigtigste årsag til opslutningen bag befrielseskampen i 1960'erne og 1970'erne, er der ikke gjort meget ved det i de 20 år efter uafhængigheden. Men hvordan er det kommet dertil? Hvad er baggrunden for jordspørgsmålet og de fortsatte konflikter i Zimbabwe? Her må man gribe tilbage til koloniseringen og kolonitiden, der for Zimbabwes vedkommende strakte sig over 90 år fra 1890 til 1980. Her blev de nuværende uretfærdigheder grundlagt - som oftest via en meget bevidst og hårdhændet indsats fra kolonistyret og den voksende hvide befolkningsgruppe med de såkaldte hvide settlere i spidsen. Læs mere herom i mit speciale fra 1979, der her offentliggøres for første gang.

Udvalgte links