Mijas Pueblo set oppefra

Covid-19 i Mijas, Málaga, Andalusien og Spanien: Kilder og forklaringer

Spanien har været og er hårdt ramt af corona-pandemien, mange har fået COVID-19. Men Spanien er et stort land med store forskelle, også hvad angår coronaen. Hvordan er situationen i Mijas? Det er svært at få konkrete oplysninger om, men det forsøger vi her.

 

Kilder

Data for Spanien som helhed og for regionen Andalusien er hentet fra det spanske sundhedsministerium, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Den relevante hjemmeside er:

Data for Málaga-provinsen og for kommunen Mijas kommer fra den andalusiske regionsregering, Junta de Andalucía. Hjemmesiderne er:

Der er en lille forskel i opgørelsestidspunktet for de to kilder. Andalusien opgør dagstallene tidligere på dagen end Sundhedsministeriet gør, så dagstallene er aldrig helt ens.

Tilføjelse 2020-09-23: De landsdækkende tal for hele Spanien kommer nu senere på dagen end i begyndelsen af den målte periode. Nu offentliggøres tallene ofte først hen på aftenen, efter kl. 18. Det betyder, at også dagstallene her på denne side først kan lægges på nettet ud på aftenen. Beklager.

Jeg mangler data for de 3 første uger for Mijas og Málaga. Her dannes tallene dagligt på hjemmesiden. Jeg fandt først denne side 18. september og har ikke fundet en måde at få dannet historiske data. Desværre.

NB: Der var en fejl i det spanske sundhedsministeriums tal torsdag den 24. september, så for denne dag er antal konstaterede smittetilfælde for hele regionen Andalusien taget fra Andalusiens egne tal. Alle de andre dage er tallet taget fra det spanske sundhedsministeriums opgørelse.

 

Forklaring til data om COVID-19

Der er tale om dagstal fra og med uge 31, dvs. 27. juli 2020, ca. det tidspunkt, hvor den anden bølge af COVID-19-udbrud startede i Spanien. Jeg har udvalgt de tal, jeg finder mest relevante for at følge udviklingen af coronapandemien i Spanien.

I tabellen er der 4 kolonner for hver af de 4 områder.

  1. Den første kolonne viser antallet af COVID-19-dødsfald siden pandemiens start i begyndelsen af 2020. Det tal bliver altså bare større og større.
  2. Den anden kolonne, "Pr. 1 mio.", viser det relative antal COVID-19-dødsfald pr. 1 mio. indbyggere siden pandemiens start. De tal er beregnet af mig.
  3. Den tredje kolonne, angivet som "Cases -7", viser antallet af bekræftede smittetilfælde de seneste 7 dage.
  4. Den fjerde kolonne viser det relative smittetal, dvs. antallet af smittetilfælde de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere. Dette tal kalder Statens Serum Institut for "7-dages incidens". Dette tal er beregnet af mig for Mijas kommune og Málaga-provinsen, men videregivet som beregnet af det spanske Sundhedsministerium for regionen Andalusien og hele Spanien. Det er også Sundhedsministeriets tal, der bruges for de øvrige spanske regioner.

Tallene bliver kun opgjort på hverdage, så der er et spring efter hver weekend.

Det angivne smittetal er det væsentlige kriterium for den danske regering, når den fastlægger rejsevejledningen for et land.

PS: Danmark beregner smittetallet som et gennemsnit af de seneste 7 dages nysmittede, beregnet ud fra de seneste 14 dage. Jeg bruger det enklere tal, bare de bekræftede smittetilfælde de seneste 7 dag, som de beregner det i Spanien.

 

De 4 valgte områder i Spanien

Spanien er et stort land med over 47 mio. indbyggere og et areal 12 gange større end Danmarks. Derfor er også coronasituationen meget forskellig fra område til område.

Mijas Pueblo er en lille by med godt 3.600 indbyggere. Den ligger i Mijas Kommune, hvor der er over 85.000 indbyggere. Faste indbyggere, for man kan lægge 50 pct. til, når alle hoteller, feriehuse og ferielejligheder er fyldt op. Mijas Kommune er den mindste enhed, jeg har kunnet finde COVID-19-tal for.

Mijas ligger i provinsen Málaga med i alt ca. 1,6 mio. indbyggere, og Málaga-provinsen er igen en del af Andalusien, én af Spaniens 17 regionener (på spansk: comunidades autónomas). I Andalusien bor der knap 8½ mio. mennesker, ca. 1½ gange så mange som i Danmark.

 

Hvorfor?

Når vi beslutter ikke at rejse - eller fraråder rejser - til Spanien, påvirker det mange menneskers liv i Spanien.

Mange mennesker i Spanien lever af turisme, og endnu flere gør det i den ellers fattige, sydlige region, Andalusien. De lider, når vi ikke rejser til Solkysten og andre steder i Spanien. De er de virkelige tabere under coronakrisen.

Tilføjelse 2021-02-15: I 2020 faldt bruttonationalproduktet i Spanien med 11 pct. Málaga-provinsen med Solkysten er det tredjeværst ramte område med et fald på 17 pct., kun overgået af de Baleariske Øer (med Mallorca) med hele 27 pct. og De Kanariske Øer med 21 og 19 pct. (de består af to provinser). Alle 3 områder, hvor udenlandsk turisme spiller en afgørende rolle for den lokale økonomi.

Mange i Danmark overser, at Spanien er stort og forskelligt, også hvad angår corona. Mange i Danmark ser kun på det overordnede billede og overser, at et område som Mijas ofte ikke afviger meget fra mange steder i Danmark, coronamæssigt.

Med denne webside håber jeg at kunne bidrage med mere faktuelle oplysninger om coronasituationen i og omkring Mijas, så den enkelte får bedre mulighed for at beslutte sig for at rejse til Mijas - eller lade være.