Mijas Pueblo set oppefra

Covid-19 i Mijas, Málaga, Andalusien og Spanien: Kilder og forklaringer

Spanien har været og er hårdt ramt af corona-pandemien, mange har fået COVID-19. Men Spanien er et stort land med store forskelle, også hvad angår coronaen. Hvordan er situationen i Mijas? Det er svært at få konkrete oplysninger om, men det forsøger vi her.

 

Ændring marts 2022

Fra og med uge 11 i 2022 gik det spanske sundshedsministerium over til kun at offentliggøre coronatal 2 gange om ugen, tirsdag og fredag. Samtidig er skæringstidspunktet de pågældende dage ændret til om morgenen hhv. 8:30 og 7:30. Tidligere offentliggjorde ministeriet nye coronatal alle hverdage, med skiftende skæringstidspunkter sidst på eftermiddagen.

Den andalusiske regionsregering er indtil videre fortsat med at udsende opdateringer alle hverdage. Det betyder, at der ikke er ændringer, for så vidt angår coronatallene for Mijas kommune og Málaga-provinsen i tabel 1 samt for tallene for Solkysten i tabel 4 under tal og figurer.

For Andalusien-regionen i tabel 1 er kilden til tallene fra og med uge 11 2022 ændret til den andalusiske regionsregering, mens det spanske sundhedsministerium er bibeholdt som kilde for regionsoversigten i tabel 3, også for Andalusiens vedkommende. Det betyder, at der forekommer mindre forskelle i de angivne tal for Andalusien, fordi kilden er forskellig.

Sundshedsministeriet er også fortsat benyttet som kilde for Spanien som helhed i tabel 1, men altså med ændret skæringstidspunkt.

For at gøre opmærksom på ændringerne i datakilderne er der i tabel 1 angivet en vandret rød streg mellem uge 10 og 11 for Andalusiens og Spaniens vedkommende.

 

Kilder Spanien

Data for Spanien som helhed og for regionen Andalusien er hentet fra det spanske sundhedsministerium, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Den relevante hjemmeside er:

Oplysninger om indrejseregler og statslige restriktioner findes her:

Data for Málaga-provinsen og for kommunen Mijas kommer fra den andalusiske regionsregering, Junta de Andalucía. Hjemmesiderne er:

Som alternativ kan også hjemmesiden Foro-Ciudad.com bruges, hvad angår data på kommuneniveau:

Der er en lille forskel i opgørelsestidspunktet for de to spanske kilder. Andalusien opgør dagstallene tidligere på dagen end Sundhedsministeriet gør, så dagstallene er aldrig helt ens.

Tilføjelse 2020-09-23: De landsdækkende tal for hele Spanien kommer nu senere på dagen end i begyndelsen af den målte periode. Nu offentliggøres tallene ofte først hen på aftenen, efter kl. 18. Det betyder, at også dagstallene her på denne side først kan lægges på nettet ud på aftenen. Beklager.

Jeg mangler data for de 3 første uger for Mijas og Málaga. Her dannes tallene dagligt på hjemmesiden. Jeg fandt først denne side 18. september 2020 og har ikke fundet en måde at få dannet historiske data. Desværre.

Ultimo januar 2021 er der kommet nye befolkningstal pr. 1. januar 2020 for Andalusien - og for Spanien. Der er tale om stigninger i alle her behandlede områder, også for alle kommuner på Solkysten, jf. tabel 4 under Tal og figurer. Incidenstallene fra 1. januar 2021 og fremefter er derfor nyberegnet på grundlag af de nye befolkningstal, mens incidenstallene for 2020 er baseret på befolkningstallene fra 1. januar 2019.

1. februar 2022 er der på tilsvarende vis kommet nye befolkningstal pr. 1. januar 2021. Incidenstallene fra 1. januar 2022 og fremefter er derfor nyberegnet på grundlag af de nye befolkningstal.

NB: Der var en fejl i det spanske sundhedsministeriums tal torsdag den 24. september 2020, så for denne dag er antal konstaterede smittetilfælde for hele regionen Andalusien taget fra Andalusiens egne tal. Alle de andre dage er tallet taget fra det spanske sundhedsministeriums opgørelse.

 

Kilder Danmark

Tal for Danmark kommer fra Statens Serum Instituts covid-19 Dashboard:

De danske incidenstal er beregnet af mig på grundlag af de daglige smittetal fra SSI's Dashboard. Jeg beregner de danske incidenser på samme måde som de spanske for at sikre størst mulig sammenlignelighed. Dvs. de seneste 7 hhv. 14 dages antal af nysmittede i forhold til befolkningstallet fra 1. januar for hele det samme år.

SSI beregner et 7-dages incidenstal hver dag, som ikke er helt identisk med det, jeg beregner. Men SSI er desværre ikke særlig transparente, hvad angår deres beregningsmåde. Jeg er i hvert fald ikke i stand til at efterregne de incidenstal, SSI oplyser.

SSI offentliggør ikke 14-dages incidenstal, så her står mine beregninger uden sammenligningsgrundlag. Og nej, man kan ikke bare gange 7-dages incidenstallene med to for at komme til 14-dagestallene. Især ikke når smitten er stigende og faldende. Og det er den jo stort set hele tiden, om end i varierende grad.

De danske incidenstal, som jeg beregner, er baseret på befolkningstallet den forudgående 1. januar, så snart disse foreligger. Dvs. samme måde, som de spanske incidenstal er beregnet på. Dette for at gøre sammenligneligheden så stor som mulig. Her er SSI heller ikke transparent, hvad angår deres beregningsgrundlag.

 

Forklaring til data om COVID-19

Der er tale om dagstal fra og med uge 31, dvs. 27. juli 2020, ca. det tidspunkt, hvor den anden bølge af COVID-19-udbrud startede i Spanien. Jeg har udvalgt de tal, jeg finder mest relevante for at følge udviklingen af coronapandemien i Spanien.

I tabellen er der 4 kolonner for hver af de 4 områder.

  1. Den første kolonne viser antallet af COVID-19-dødsfald siden pandemiens start i begyndelsen af 2020. Det tal bliver altså bare større og større.
  2. Den anden kolonne, "Pr. 1 mio.", viser det relative antal COVID-19-dødsfald pr. 1 mio. indbyggere siden pandemiens start. De tal er beregnet af mig.
  3. Den tredje kolonne, angivet som "Cases -7", viser antallet af bekræftede smittetilfælde de seneste 7 dage.
  4. Den fjerde kolonne viser det relative smittetal, dvs. antallet af smittetilfælde de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere. Dette tal kalder Statens Serum Institut for "7-dages incidens". Dette tal er beregnet af mig for Mijas kommune og Málaga-provinsen, men videregivet som beregnet af det spanske Sundhedsministerium for regionen Andalusien og hele Spanien. Det er også Sundhedsministeriets tal, der bruges for de øvrige spanske regioner.

Tallene bliver kun opgjort på hverdage, så der er et spring efter hver weekend.

Det angivne smittetal var det væsentlige kriterium for den danske regering, da den fastlagde rejsevejledningen for et land.

PS: Det danske Udenrigsministerium beregnede smittetallet for andre lande som et gennemsnit af de seneste 7 dages nysmittede, beregnet ud fra de seneste 14 dage. Jeg bruger det enklere tal, bare de bekræftede smittetilfælde de seneste 7 dag, som de beregner det i Spanien.

 

De 4 valgte områder i Spanien

Spanien er et stort land med over 47 mio. indbyggere og et areal 12 gange større end Danmarks. Derfor er også coronasituationen meget forskellig fra område til område.

Mijas Pueblo er en lille by med godt 3.600 indbyggere. Den ligger i Mijas Kommune, hvor der er over 85.000 indbyggere. Faste indbyggere, for man kan lægge 50 pct. til, når alle hoteller, feriehuse og ferielejligheder er fyldt op. Mijas Kommune er den mindste enhed, jeg har kunnet finde COVID-19-tal for.

Mijas ligger i provinsen Málaga med i alt ca. 1,6 mio. indbyggere, og Málaga-provinsen er igen en del af Andalusien, én af Spaniens 17 regionener (på spansk: comunidades autónomas). I Andalusien bor der knap 8½ mio. mennesker, ca. 1½ gange så mange som i Danmark.

 

Hvorfor?

Når vi beslutter ikke at rejse - eller fraråder rejser - til Spanien, påvirker det mange menneskers liv i Spanien.

Mange mennesker i Spanien lever af turisme, og endnu flere gør det i den ellers fattige, sydlige region, Andalusien. De lider, når vi ikke rejser til Solkysten og andre steder i Spanien. De er de virkelige tabere under coronakrisen.

Tilføjelse 2021-02-15: I 2020 faldt bruttonationalproduktet i Spanien med 11 pct. Málaga-provinsen med Solkysten er det tredjeværst ramte område med et fald på 17 pct., kun overgået af de Baleariske Øer (med Mallorca) med hele 27 pct. og De Kanariske Øer med 21 og 19 pct. (de består af to provinser). Alle 3 områder, hvor udenlandsk turisme spiller en afgørende rolle for den lokale økonomi.

Mange i Danmark overser, at Spanien er stort og forskelligt, også hvad angår corona. Mange i Danmark ser kun på det overordnede billede og overser, at et område som Mijas ofte ikke afviger meget fra mange steder i Danmark, coronamæssigt.

Med denne webside håber jeg at kunne bidrage med mere faktuelle oplysninger om coronasituationen i og omkring Mijas, så den enkelte får bedre mulighed for at beslutte sig for at rejse til Mijas - eller lade være.

 

Senest opdateret 2022-03-18