Josiah Tongogara var den militære leder af ZANU. Her hans gravsten på Heroes' Acre i udkanten af hovedstaden Harare

Zimbabwe: Klassekamp - befrielseskamp

Forsideomslaget til Zimbabwe: klassekamp - befrielseskamp Bagsideomslaget til Zimbabwe: klassekamp - befrielseskamp

Internationalt Forum-bog fra 1978

Zimbabwe: Klassekamp - befrielseskamp blev udgivet af Internationalt Forum i juli 1978. Den kostede 40 kr. og kom i et oplag på 1.000 eksemplarer.

Det var en stor satsning for en lille politisk organisation baseret på frivillige aktivister. Bogen blev udsolgt inden årets udgang, men Internationalt Forum turde ikke trykke yderligere oplag. Dertil var den økonomiske risiko for stor.

Bogen fik en pæn anmeldelse i Mellemfolkeligt Samvirkes Biblioteksnyt og kom ud på mange biblioteker i Danmark.

Det var første gang, der udkom en så grundig bog om Zimbabwe i Danmark. Der var en lang række forarbejder til bogen i årene forud, dels i regi af Internationalt Forum og 14-dagesbladet Politisk Revy, dels som seminarpapirer på Institut for Statskundskab i Aarhus - i den blanding af politisk aktivistarbejde og studiearbejde, som på frugtbar vis var mulig i de år.

Det akademiske præg, som bogen unægteligt har med sin længde og de mange fodnoter, var ikke noget særkende dengang. Politiske analyser skulle være solidt funderede og grundigt dokumenterede. Det var en del af det politiske arbejde. Fake news var også dengang en udfordring. Læs bare Indledningen til Zimbabwe: Klassekamp - befrielseskamp.

Bogens optimistiske holdning til den politiske udvikling i et selvstændigt, ZANU-ledet Zimbabwe kom som bekendt ikke til at holde vand. Zimbabwe kan i dag (2018) bedst beskrives som et militærdiktatur med en demokratisk facade. En lille elite omkring ZANU-PF (som den gamle nationalistbevægelse hedder i dag) har beriget sig på bekostning af det store flertal i landet, hvor arbejdsløsheden og underbeskæftigelsen er tårnhøj. Mange af de bedst uddannede zimbabwere befinder sig i udlandet, rigtig mange i Sydafrika. Primært af økonomiske årsager, men også af politiske. Desværre.

Men Zimbabwe er stadig et dejligt land - se fra vores seneste rejse til landet i februar 2018 - med et stort potentiale i kraft af den højt uddannede befolkning, de mange mineralressourcer, de frugtbare landbrugsområder og de mange turistmæssige muligheder. Hvis de politiske omstændigheder giver potentialet muligheder for at udfolde sig. Det er stadig værd at håbe på og kæmpe for.